De burgemeester van Eindhoven voert samen met een delegatie van buitenlandse kenniswerkers en vertegenwoordigers actie om de zogeheten ‘30%-regeling’ nog tenminste acht jaar aan te houden. Ze overhandigden de Tweede kamer een pamflet om hun boodschap te ondersteunen.
De regering wil kenniswerkers uit het buitenland ontzeggen van hun recht om gedurende acht jaar 30 % minder belasting te betalen. Volgens Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, is deze regeling juist van groot belang voor het aantrekken van expats in Eindhoven. Brainport is sterk afhankelijk van deze werknemers. Daarom voert Eindhoven actie; zodat de regeling tenminste nog acht jaar blijft en expats niet in de problemen komen met hun financiële situatie.
29 mei 2018
Bron E52

Rate this post